Мэдээллийн технологийн албаны 2012–2013 оны хичээлийн жилд хийх ажлын төлөвлөгөө

by admin

АМУИС – Компьютерийн сүлжээ, дотуур холбооны систем

Гүйцэтгэх үйл ажиллагаа Ажлын зорилго Хэрэгжүүлэх хугацаа Хариуцах эзэн, ашиглах нөөц Үнэлгээ хийх арга зам, гүйцэтгэл
Захиргаа, төвлөрсөн сангийн нэгжүүдийн компьютерийг нэгдсэн домэйнд оруулах Компьютеруудыг нэгдсэн домэйнд оруулснаар төвлөрсөн удирдлагыг бий болгох бөгөөд хэрэглэгчид тус бүрийнхээ ID буюу эрхээр компьютерт нэвтэрч, сүлжээний нөөцөд хандах, дотоод мессенжер, outlook болон бусад хэрэглээний програм ашиглах зэрэг нь илүү хялбар болох ба зохион байгуулалтыг эмх цэгцтэй, аюулгүй байдлыг илүү найдвартай болгох юм.

Хаврын улирал

Ш.Содбилэг

Н.Золбаяр

Б.Оюуномин

Хэрэглэгчид ID ашиглан компьютерт нэвтрэх ба шаардлагатай програмуудыг суулгасан, мэйл, дотоод мессенжер зэрэг програмууд автоматаар нээгддэг, удирдлагыг төвлөрсөн байдлаар хийх боломжтой байна.
МТС-ийн компьютеруудыг нэгдсэн домэйнд оруулах
Lync сервер байгуулж , дотоод мессенжер ажиллуулах, ашиглах заавар бэлтгэх Домэйнд орсон хэрэглэгчид тус эрхээрээ дотоод мессенжер ашиглах бөгөөд Интернэт сүлжээ тасарсан үед ч хоорондоо харилцах боломжтой, мөн сүлжээ ашиглан хоорондоо утсаар ярих, хурал хийх, дэлгэцээ шэйрлэх гэх мэт боломжийг ашиглана.

2013-04 сар

Б.Оюуномин

Б.Одбаяр

Хэрэглэгчид дотоод мессенжер ашиглах боломжтой болсон байна, зааврыг албаны цахим хуудсанд байрлуулна.
Хичээлийн хоёрдугаар байран дээр сүлжээ ашигласан хяналтын камер суурилуулах Энэ хичээлийн жилд Хичээлийн 2, 3, 4, 5-р байрууд болон Байгаль Эх сургуульд сүлжээ ашигласан хяналтын IP камер суурилуулахаар төлөвлөөд байна. Ингэснээр тус байрууд болон түүний ойр орчимд гарах аливаа гэмт хэрэг, зөрчлүүдийг илрүүлэх боломж бий болно. Мөн Байгаль Эх сургуулийн шинээр баригдсан өргөтгөл хэсэгт сүлжээний монтажийг хийж, камер суурилуулна.

Намрын улирал

Н.Золбаяр

Б.Одбаяр

Хичээлийн 2, 3, 4, 5-р байр Байгаль Эх сургууль, түүний ойр орчмыг сүлжээгээр хянах боломжтой байна.
Хичээлийн гуравдугаар байран дээр сүлжээ ашигласан хяналтын камер суурилуулах
Хичээлийн дөрөвдүгээр байран дээр сүлжээ ашигласан хяналтын камер суурилуулах
  1. й
Хичээлийн тавдугаар байран дээр сүлжээ ашигласан хяналтын камер суурилуулах
Байгаль Эх ахлах сургуулийн шинээр баригдсан өргөтгөлд сүлжээний монтаж хийх
Байгаль Эх ахлах сургуульд сүлжээ ашигласан хяналтын камер суурилуулах
МУИС-ийн Орхон аймаг дахь салбар сургуулийн сүлжээг МУИС-ийн нэгдсэн сүлжээнд холбох VPN технологи ашиглан Орхон сургуулийн сүлжээг нэгдсэн сүлжээнд холбох ба ингэснээр тус сургууль нь МУИС-ийн өндөр хурдны, үнэ хямд бөөний урсгалтай сүлжээг ашиглахаас гадна дотуур холбоо, wifi hotspot системийг ашиглах боломжтой болно. Мөн зөвхөн МУИС-ийн сүлжээнээс ашиглах боломжтой  (гадны төлбөртэй цахим сэтгүүл г.м) үйлчилгээнүүдийг авах боломж бий болно.

2013-03 сар

Ш.Содбилэг

Б.Одбаяр

Б.Оюуномин

Орхон сургууль МУИС-ийн нэгдсэн сүлжээнд орсон байна.
Оюутны дотуур байруудын Интернэтийн хурдыг нэмэгдүүлэх 2012-2013 оны төсөвт суулгасны дагуу оюутны таван дотуур байрны Интернэтийн хурдыг  тус бүр 5Mbps хүртэл нэмэгдүүлнэ.

2013-04 сар

Ш.Содбилэг

Н.Золбаяр

Оюутны дотуур байр тус бүр 5Mbps-ийн хурдтай Интернэт ашиглана.
Дотуур холбооны системийг шинэчилж, GSM gateway байрлуулах, ашиглалтанд оруулах МУИС-д бүрэлдэхүүн сургуулиуд нэмэгдэн дотуур холбооны системийн хэрэглээ ихсэж байгаатай холбоотойгоор хуучин системийг солиж шинэчлэн сайжруулах шаардлагатай. Мөн дотуур утсыг ашиглан гадагшаа хийж байгаа дуудлагын дийлэнх нь мобиком болон юнителын хэрэглэгчидрүү хийгддэг бөгөөд GSM gateway-г ашигласнаар тэдгээр үүрэн телефоны операторуудын гаргаж байгаа үйлчилгээг ашиглан хямд зардлаар дуудлага хийх боломжтой болох ба дуудлага хийх хугацаа илүү хурдан болох давуу талтай юм.

Хаврын улирал

Ш.Содбилэг

Н.Золбаяр

Дотуур холбооны систем ашиглан гадагшаа хийдэг дуудлагын төлбөр буурна.
Microsoft TMG сервер ажиллуулах Тус серверийг ашиглан боловсролын байгууллагад ашиглаж болохгүй вэб сайтуудыг хаах, гаднаас вирус орж ирэхээс хамгаалах, дотроос вирустэй сул ачааллыг бууруулах зорилгоор хамгаалалтын сервер ажиллуулах

2012-05 сар

Ш.Содбилэг

Хориотой сайтуудруу орох боломжгүй, сүлжээний ачаалал буурсан байна.
Серверийн өрөөний хяналтын систем Серверийн өрөөний  цахилгааны 3 фаз, температур, ус, чийгшилтийг гар утасруу анхааруулга өгч залгадаг, мэссэж өгдөг хяналтын систем захиалан хийлгүүлэх

Хаврын улирал

Б.Одбаяр

Н.Золбаяр

Сервеийн өрөөг хянах системтэй болсон байна.
Хичээлийн байруудын утасгүй сүлжээг HOTSPOT үйлчилгээнд оруулах Өмнөх хичээлийн жилд ЭЗС, МТС-ийн утасгүй сүлжээг тус үйлчилгээнд оруулсан бол энэ хичээлийн жилд МХСС, НШУС, ББС, ГХСС дээр утасгүй сүлжээ байгуулж HOTSPOT үйлчилгээнл хамруулахаар төлөвлөөд байна.

Намрын улирал

Б.Одбаяр

Н.Золбаяр

Тус сургуулиудын хэрэглэгчид SISI мэдээллийн системд бүртгэлтэй эрхээрээ утасгүй сүлжээгээ ашиглах боломжтой болно.
Камер streaming multimedia  сервер байгуулах Тус серверийн байгуулснаар сургуулийн багш  ажилчид, оюутнууд хяналтын камерын бичлэгийг үзэх боломжтой болно.

Б.Одбаяр

Н.Золбаяр

Тус серверийн байгуулснаар сургуулийн багш  ажилчид, оюутнууд хяналтын камерын бичлэгийг үзэх боломжтой болно.
  1. Мй
Backup сервер байгуулах МУИС-ийн хэмжээнд хэрэглэгчдэд үйчилгээ үзүүлдэг серверүүдийн аюулгүй, найдвартай ажиллагааг хангах үүднээс өдөр бүр бүх серверийн тохиргоо, мэдээллийг бүхэлд нь нөөцлөж хадгалдаг бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд сэргээн ашиглах боломжтой байх юм.

2012-10 сар

Ш.Содбилэг

Серверүүдийн тохиргоо, мэдээллийн систем дэх мэдээллийг тогтмол нөөцлөж авдаг байна.
Серверийн өрөөний тог баригч тохируулах Серверийн өрөөний цахилгааны найдвартай байдлыг хангах үүднээс өмнөх жилийн төсөвт багтаан авсан 2 ширхэг ухаалаг тог баригчийг тохируулан суурилуулах.

2013-03 сар

Ш.Содбилэг

Б.Одбаяр

Серверийн өрөө нь Япон төвийн цахилгааны генератороос авч байгаа хэдий ч тус генератор тог тасарахад 10-20мин дараа дизель хөдөлгүүртээ шилждэг. Шилжилтийн тасралтыг тэвчих UPS тог баригчийг суурилуулснаар тог тасалдалтыг бууруулна.
Хичээлийн байр хоорондын холболтыг ринг топологи үүсгэн холбоно. Ингэснээр аль нэг байр хоорондын холболтын зам тасрахад өөр замаар дамжин өнгөрөх боломжийг бүрдүүлж өгч байгаа бөгөөд байр хоорондын урсгал 2 дахин нэмэгдэх, найдвартай холболт үүсэх нөхцлүүд бий болж байна.

2013-05 сар

Сүлжээ, холбооны баг

Хичээлийн байр хоорондын холболт илүү найдвартай, хурдтай болно.
МУИС – ийн багш,  ажилчдад  сүлжээ, холбооны сургалт зохион байгуулах Хэрэглэгчдэд тулгарсан асуудлыг шийдвэрлэх, заавар зөвлөгөө өгөхөд дотуур утас, цахим шуудан, мессенжер, хэрэглэгчид туслах үйлчилгээг(helpdesk) ашиглахаас гадна салбар сургуулиудын хүсэлтээр сургалт, семинар зохион байгуулах боломжтой.

Улирал бүр

Б.Оюуномин

Шинээр хэрэглээнд орж байгаа үйлчилгээнүүдийг таниулах, сурталчилах , заавар өгөх Шинээр нэвтрүүлсэн үйлчилгээний талаар дотуур утас, цахим шуудан, мессенжер, хэрэглэгчид туслах үйлчилгээг ашиглан заавар, зөвлөгөөг өгөхөөс гадна мэдээлэл бэлтгэн албаны цахим хуудсанд байрлуулж байна.

Жилийн турш

Б.Оюуномин

Сүлжээний урсгал засвар, сайжруулалт, Серверийн үйлдлийн систем, програм хангамжуудын засварлалт

Жилийн турш

Сүлжээ, холбооны баг

БМУИС – Мэдээллийн системийн баг

Гүйцэтгэх үйл ажиллагаа Ажлын зорилго Хэрэгжүүлэх хугацаа Хариуцах эзэн, ашиглах нөөц Үнэлгээ хийх арга зам, гүйцэтгэл
Sisi системийн цөм хэсгийг шинэчлэх Гар утас, таблет, олон төрлийн интернет хөтчүүдийг дэмждэг технологиудыг судлах, турших

1-2 сар

Мэдээллийн системийн багийн бүх гишүүд

Системийн үндсэн хэсэг  гар утас, таблет, олон төрлийн интернет хөтчүүд дээр ажилладаг байх
Хичээлийн хуваарь зохиох сургалтын албаны модуль Хичээлийн хуваарь системд оруулах ажлыг хөнгөвчлөх, хялбар болгох

1-2 сар

П.Тулгаа, Д.Алтангэрэл

Хичээлийн хуваарийн хэсэг   хэсэг  гар утас, таблет, олон төрлийн интернет хөтчүүд дээр ажилладаг байх
Багшийн модуль /үндсэн хэсэг/ Багшийн ажиллах үндсэн хэсгүүдийг  гар утас, таблет, олон төрлийн интернет хөтчүүдийг дэмждэг болгох, шинэ боломжууд нэмэх

1-6 сар

Мэдээллийн системийн багийн бүх гишүүд

Багш нар гар утас, таблет, олон төрлийн интернет хөтчүүд дээрашигладаг болох
Оюутны модуль /үндсэн хэсэг/ Оюутны  ажиллах үндсэн хэсгүүдийг  гар утас, таблет, олон төрлийн интернет хөтчүүдийг дэмждэг болгох, шинэ боломжууд нэмэх

1-6 сар

Мэдээллийн системийн багийн бүх гишүүд

Оюутнууд олон төрлийн интернет хөтчүүд дээрашигладаг болох
Хичээлийн модуль /үндсэн хэсэг/ Хичээлийн цахим хэрэглэгдэхүүн,  үнэлгээ

1-6 сар

Мэдээллийн системийн багийн бүх гишүүд

Цахим журналын системийг  гар утас, таблет, олон төрлийн интернет хөтчүүд дээрашигладаг болох
Оюутны албан бичиг баримт хэвлэх модуль Элсэлт, төгсөлт, голч оноо, дүнгийн бичиг баримтууд суралцаж байгаа, төгссөн тухай тодорхойлолтын хэсгүүдийг шинэчлэх

6 сар

Мэдээллийн системийн багийн бүх гишүүд

Оюутны албан бичиг баримтыг бар код бүхий нууцлалтай,  утас, таблет, олон төрлийн интернет хөтчүүд дээрашигладаг болох
SMS д суурилсан мэдээлэл түгээх систем Суралцагч, суралцагчийн асран хамгаалагч  гэх мэт шаардлагатай  хэрэглэгчдэд  мэдээлэл түгээх  системийг хөгжүүлэх

7 сар

Мэдээллийн системийн багийн бүх гишүүд

Санхүүгийн системтэй холбогдсон модуль Багшийн цалингийн хэсэг, удирдлагыг мэдээллээр хангах хэсэг, оюутны төлбөрийн мэдээллийн хэсгийг хийж гүйцэтгэх

1-6 сар

Мэдээллийн системийн багийн бүх гишүүд

Багш, оюутан, удирдлага, бүрэлдэхүүн сургуулийн СА, нягтлангууд санхүүгийн системийн мэдээ тайланг SISI системээр авна
Гадаад оюутны бүртгэлийн систем Гадаад оюутны бүртгэлийг онлайн хэлбэрт шилжүүлэх

1-6 сар

Мэдээллийн системийн баг,  ОҮТ, БСА, МДСА

Гадаад оюутан бүртгүүлэх, бүртгэлийн хураамж төлөх,  шалгалт авах чиглэл, дүгнэх журам, шалгалтыг зохион байгуулах газрын хаяг, хугацаа, дүн зэрэг мэдээлэл авах боломжтой байна
Веб сайтын англи хувилбар Гадаад иргэдэд МУИС-ийн мэдээллийг хүргэх

1-6 сар

Д.Алтангэрэл, бусад алба хэлтсүүд

Гадаад иргэд мэдээлэл авах боломжтой болно
Багшийн модуль /үлдсэн хэсэг/ Хэрэглэгчдийн санал хүсэлтийг тусгах, сайжруулах

6-12 сар

Мэдээллийн системийн багийн бүх гишүүд

Хэрэглэгчдийн санал хүсэлтийг тусгах, сайжруулах
Оюутны модуль /үлдсэн хэсэг/ Хэрэглэгчдийн санал хүсэлтийг тусгах, сайжруулах

6-12 сар

Мэдээллийн системийн багийн бүх гишүүд

Хэрэглэгчдийн санал хүсэлтийг тусгах, сайжруулах
Хичээлийн модуль /үлдсэн хэсэг/ Хэрэглэгчдийн санал хүсэлтийг тусгах, сайжруулалт

6-12 сар

Мэдээллийн системийн багийн бүх гишүүд

Хичээлийн цахим контент, тестийн системийг гар утас, таблет, олон төрлийн интернет хөтчүүд дээрашигладаг болох
Одоо ажиллаж системийн сайжруулалт,  аюулгүй байдлыг хангах Одоо ажиллаж системийн сайжруулалт,  аюулгүй байдлыг хангах

Жилийн турш

Мэдээллийн системийн багийн бүх гишүүд

Хэрэглэгчдийн санал хүсэлтийг тусгах, сайжруулах
Гарын авлага, зөвлөгөө мэдээллээр хангах, сургалт семинар зохион байгуулах Хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах, Гарын авлага, зөвлөгөө мэдээллээр хангах,  тэдний шаардлагыг хөгжүүлэлтэнд тусгах

Жилийн турш

Д.Оюунзул

Утас, цахим хэлбэрээр болон биечлэн систем ашиглах заавар зөвлөгөө өгнө