МУИС–ийн Мэдээллийн Технологийн Албаны 2011-2012 оны хичээлийн жилийн тайлан

by admin

Мэдээллийн Технологийн Алба нь 2011-2012 оны хичээлийн жилд бүтэц боловсон хүчний хувьд 10 хүн бүтэн, 1 хүн хагас ачаалалтай тус тусын ажлын байрны тодорхойлолтын дагуу ажиллалаа. Үйл ажиллагааны хувьд Сүлжээ, холбооны /4 хүн, 120 тоот өрөө/ болон Мэдээллийн системийн /5 хүн, 118 тоот өрөө/ гэсэн 2 багт хуваагдан ажилладаг. МУИС-ийн хэвлэлийн төлөөлөгч буюу вэб хариуцсан мэргэжилтэн 1, холбооны инженер 1 тус тус ажилладаг. Тайлант хугацаанд амжилттай хийж гүйцэтгэсэн ажлуудыг баг бүрээр нь дэлгэрэнгүй гаргалаа.

Цохон тэмдэглэхэд энэ хичээлийн жилд МУИС-д шинээр нэмэгдсэн бүрэлдэхүүн сургуулиудын сүлжээг МУИС-ийн дотоод сүлжээнд холбох, хичээлийн байруудад утасгүй сүлжээг нэвтрүүлэх, мөн оюутны байруудад утастай болон утасгүй сүлжээг нэвтрүүлэх, хичээлийн байрууд хоорондын холболтыг илүү хурдан, найдвартай болгох, Интернэтийн гадаад урсгалыг нэмэгдүүлэх гэх мэт МУИС-ийн кампус сүлжээг өргөтгөх, хэрэглэгчдэд илүү өндөр хурдны найдвартай сүлжээний үйлчилгээ үзүүлэх тал дээр багагүй ажил хийгдлээ.

SISI системийн хувьд бакалаврын сургалтын шинэ дүрэм журам батлагдсантай холбоотойгоор системд өөрчлөлт, сайжруулалт хийх, системийг багш, оюутнуудад сурталчлах танилцуулах ажлуудыг түлхүү хийсэн бөгөөд бусад алба хэлтсүүдтэй хамтарч, тэдний захиалгын дагуу шинээр хэд хэдэн систем хөгжүүлэн нэвтрүүлсэн. Мөн төгсөлтийн бичиг баримтын бүх загваруудыг шинэчлэх, крилл, уйгаржин, англи хэлээр хэвлэх боломжийг тусгах, бүрэн веб хандалттай болгох зэргээр шинээр хөгжүүлсэн. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг баг тус бүрээр дараах хуудаснаас харна уу.

А. Сүлжээ, холбооны багийн тайлан

Сүлжээ, холбооны баг нь администратор(албаны дарга), сүлжээ холбооны 2 мэргэжилтэн, хэрэглэгчид туслах мэргэжилтэн гэсэн нийт 4 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр МУИС-ийн бүрэлдэхүүний 14 сургууль, оюутны 6 байран дахь 4000 орчим компьютер, 350 гаруй дотуур утсанд сүлжээ холбооны үйлчилгээг хүргэн ажиллаж байна.

2011-2012 оны хичээлийн жилд манай баг МУИС-д шинээр нэмэгдсэн бүрэлдэхүүн сургуулиудын сүлжээг МУИС-ийн дотоод сүлжээнд холбох, хичээлийн байруудад утасгүй сүлжээг нэвтрүүлэх, мөн оюутны байруудад утастай болон утасгүй сүлжээг нэвтрүүлэх, хичээлийн байрууд хоорондын холболтыг илүү хурдан, найдвартай болгох, Интернэтийн гадаад урсгалыг нэмэгдүүлэх гэх мэт МУИС-ийн кампус сүлжээг өргөтгөх, хэрэглэгчдэд илүү өндөр хурдны найдвартай сүлжээний үйлчилгээ үзүүлэх тал дээр түлхүү анхаарч ажиллалаа.

Сүлжээ, холбооны баг нь МУИС-ийн 20 гаруй сервер үйлдлийн систем, тэдгээрийг ажиллуулж буй кластер сервер, сүлжээний үйлчилгээ үзүүлэхэд ашиглагдаж буй зангилааны рүтэр, свичүүд, сүлжээний аюулгүй байдлыг хангахад ашиглагддаг файрвол төхөөрөмжүүд, бүрэлдэхүүн сургууль тус бүр дээр байрлах рүтэр, свичүүд, хичээлийн болон оюутны байрууд дээр байрлах IP камерууд болон тэдгээрийн хоорондын холболтыг хариуцан ажиллаж, хэрэглэгчдэд өдөр тутам сүлжээ, холбооны үйлчилгээг найдвартай, тасралтгүй хүргэхээр ажиллаж байна.

Сүлжээ, холбооны багийн 2011-2012 оны хичээлийн жилд хийсэн томоохон ажлуудын жагсаалт: 

–          МУИС-ийн бүрэлдэхүүн сургууль болох Худалдааны сургуулийн хичээлийн 2 байр болон дотуур байрны сүлжээг сургуулийнхаа дотоод сүлжээнд холбосон. Ингэснээр тус сургууль нь МУИС-ийн өндөр хурдны, үнэ хямд бөөний урсгалтай сүлжээг ашиглахаас гадна дотуур холбоо, wifi hotspot системийг ашиглах боломжтой болсон. Одоогийн байдлаар тус сургууль нь МУИС-ийн сүлжээгээр дамжуулан Комтел компаниас авч буй 8Mbps, Эрдэмнэт компаниас авч буй 5Mbps, нийт 13Mbps-ийн хурдтай Интернэт сүлжээний гарцыг ашиглаж байна. Үүний тулд тус сургуулируу МУИС-ийн хичээлийн 2-р байрнаас шилэн кабель татаж, зангилаан дээр тавьсан рүтэр төхөөрөмжийг тус 2 гарцаар ачааллаа зөв хуваарилан дамжуулах, мөн аль нэг гарцан дээр гэмтэл гарахад нөгөө гарцаар тасалдалтгүй дамжуулах боломжтой байхаар тохируулан ажиллуулж байна.

–          Мөн МУИС-ийн хичээлийн байруудаас алслагдсан зайд орших бүрэлдэхүүний сургууль болох Улаанбаатар сургуулийн сүлжээг сургуулийнхаа дотоод сүлжээнд холбосон. Холбохын тулд Skynetworks компаний шилэн кабель болон VPN технологийг ашигласан бөгөөд тус сургууль нь МУИС-ийн кампус сүлжээнд 100Mbps-ийн хурдаар холбогдож байна. Мөн тус сургууль нь 7Mbps-ийн хурдтай Интернэт гарцыг ашиглаж байгаа бөгөөд МУИС-ийн дотуур холбоо, wifi hotspot системийг ашиглах боломжтой болж байна.

–          МУИС-ийн оюутны 5-н байрыг утасгүй сүлжээнд, оюутны 4-р байрыг утастай сүлжээнд холбож тус сүлжээнд HOTSPOT үйлчилгээг нэвтрүүлсэн. Ингэснээр МУИС-ийн дотуур байранд амьдардаг оюутан бүр өндөр хурдны Интернэт сүлжээг үнэ төлбөргүйгээр ашиглаж байна. Одоогийн байдлаар оюутны байрууд ХХЗХ-ноос 1 жилийн хугацаатай төлбөргүйгээр олгосон 10Mbps, Комтел компаниас авч буй 5Mbps, нийт 15Mbps-ийн хурдтай Интернэт гарцыг ашиглаж байна.

–          Оюутны 5 байранд сүлжээ ашигласан хяналтын IP камеруудыг суурилуулж тухайн камеруудыг хянах мөн бичлэгийг хадгалах серверийг бэлдэж тогтвортой байдлыг ханган ажиллуулж байна. Ингэснээр дотуур байруудад гарах аливаа гэмт хэрэг, зөрчлүүдийг илрүүлэх боломж бий болж байна.

–          Мөн хичээлийн 2, 3, 4-р байр, Байгаль-Эх ахлах сургуульд IP камеруудыг суурилуулсан. Ингэснээр интернэт сүлжээ ашиглан ямар ч газраас өөрийн мэдлийн өрөөний хонгил, ойр орчмыг үзэж, хянах боломжтой болсон. Үүний үр дүнд сургуулийн орчимд болж байгаа гэмт хэргүүдийг илрүүлэхэд зохих тусламж үзүүлсээр байна. Тус камерын серверүүд нь сүүлийн 20 хоногийн бичлэгийг хадгалах хүчин чадалтай бөгөөд зөвхөн хөдөлгөөн илрэх үед бичлэг хийж хадгалдаг нь серверийн нөөцийн үр ашигтай хэрэглээг бий болгож байдаг.

–          Интернэтийн хурдыг нийт 82 Mbps болгон нэмэгдүүлсэн бөгөөд үүний 4Mbps-ийг Мобинэт компаниас, 68Mpbs-ийг Комтел компаниас төлбөртэйгөөр, 10Mbps-ийг Харилцаа Холбооны Зохицуулах Газраас үнэ төлбөргүйгээр авч ашиглаж байна. Интернэтийг 2 гарцтай болгосноор аль нэг гарцан дээр гэмтэл гарахад нөгөө гарцаар гарах боломжтой болсон ба ингэснээр интернэтийн үйлчилгээ тасалдалтгүй, илүү найдвартай болж байна. Мөн Мэдээлэл, холбооны зохицуулах хорооноос баталсан шийдвэрийн дагуу Интернэтийн хурд Монгол дотроо хязгаарлагдахгүй болсон.

–          Хичээлийн 4 буюу ЭЗС, хичээлийн 3-р байрны 1 давхар буюу МТС, хичээлийн 1-р байрны 2-р давхрын ойр орчим, оюутны 5 байранд MUIS нэртэй утасгүй (WIFI) сүлжээ байгуулагдсан бөгөөд тус сүлжээнд HOTSPOT үйлчилгээг нэвтрүүлж хэрэглэгчид СиСи системийн эрхээр сүлжээнд нэвтрэх боломжтой болсон. Өөрөөр хэлбэл тус сүлжээ орсон газруудад зөөврийн компьютер, гар утас, халаасны төхөөрөмж зэрэг WIFI технологи ашиглаж болох эд зүйлсээр интернэт болон сургуулийн интранэт сүлжээний бүх үйлчилгээг ашиглах бүрэн боломжтой юм. Үүний үр дүнд хичээлийн байруудын ойр орчмоос гадны хэрэглэгчид МУИС-ийн сүлжээг ашиглах боломжгүй, зөвхөн МУИС-д харьяалалтай хэрэглэгчид ашиглах боломжтой бөгөөд хандах эрхийг дамжуулан ашиглах боломжгүй болж байна.

–          МУИС-ийн интернэтийн гадаад урсгалыг хэмнэх үүднээс кампус сүлжээнд Майкрософтын бүтээгдэхүүнүүдийг засварлан сайжруулагч /update/ үйлчилгээний албан ёсны дотоод толин сайт WSUS-ыг байгуулж ашиглалтанд оруулсан.

–          Хичээлийн байр хоорондын холболтыг ринг топологи үүсгэн холбож байна. Ингэснээр аль нэг байр хоорондын холболтын зам тасрахад өөр замаар дамжин өнгөрөх боломжийг бүрдүүлж өгч байгаа бөгөөд байр хоорондын урсгал 2 дахин нэмэгдэх, найдвартай холболт үүсэх нөхцлүүд бий болж байна.

Бусад

–          МУИС-ийн нэгдүгээр байрны урд байрлах электрон самбарыг ашиглалтад хүлээн авч, салбар сургуулиудын мэдээлэл, сурталчилгааг байршуулан хэвийн ажиллагааг ханган ажиллаж байна. Энэ хугацаанд техникийн болон гадны хүчин зүйлээс шалтгаалсан гэмтэл багагүй гарч байсан бөгөөд тухайн үед нь нийлүүлэгч байгууллагын ажилтнуудыг дуудан ирүүлж зохих арга хэмжээг авч байсан.

–          Хичээлийн 4-р байрны биеийн тамирын зааланд IP камер суурилуулан МУИС-ийн багш ажилчдын спортын тэмцээн, 70-н жилийн ойн нэрэмжит тэмцээнүүдийг Интернэтээр шууд дамжуулж, багш ажилчдад тоглолтыг гэрээсээ болон гадаадаас шууд үзэх боломжийг бүрдүүлж өгсөн.

–          Хичээлийн 2-р байр, хичээлийн 3-р байрны 3 давхарт WIFI HOTSPOT сүлжээ байгуулах ажлын судалгааг хийж гүйцэтгэсэн.

–          Хичээлийн 1-р байранд хяналтын IP камер суурилуулах судалгааг хийж гүйцэтгэсэн, санхүүжилт хүлээгдэж байна.

–          Сар бүр дотуур утасны хэрэглээний тайланг салбар сургууль тус бүрээр нь, мөн захиргаанд харьяалалтай утаснуудын хэрэглээний төлбөрийг дугаар тус бүрээр нь гаргаж санхүүгийн хэлтэст өгч байна.

–          Backup/нөөцлөх/ сервер – тус сервер нь МУИС-ийн хэмжээнд хэрэглэгчдэд үйчилгээ үзүүлдэг серверүүдийн аюулгүй, найдвартай ажиллагааг хангах үүднээс өдөр бүр бүх серверийн тохиргоо, мэдээллийг бүхэлд нь нөөцлөж хадгалдаг бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд сэргээн ашиглах боломжтой юм.

–          VPN үйлчилгээг ашиглахад хэрэглэгч бүр бүртгүүлэн хандах эрх авдаг байсан бол бүх хэрэглэгчид цахим шуудангийн бүртгэлээрээ тус үйлчилгээг ашиглах боломжтой болсон.

Өдөр тутамд

–          Хэрэглэгчдэд тулгарсан асуудлыг шийдвэрлэх, заавар зөвлөгөө өгөхөд дотуур утас, цахим шуудан, мессенжер, хэрэглэгчид туслах үйлчилгээг(helpdesk) ашиглахаас гадна салбар сургуулиудын хүсэлтээр сургалт, семинар зохион байгуулах боломжтой бөгөөд өнгөрсөн онд ХХИС, МХСС дээр сүлжээ, холбооны сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.

–          Шинээр нэвтрүүлсэн үйлчилгээний талаар заавар, зөвлөгөө бэлдэж албаны цахим хуудсанд байрлуулж байна.

–          Сүлжээ, холбооны мэргэжилтнүүд шинээр дотуур утас, компьютер суурилуулах бүрт, мөн хэрэглэгчдийн сүлжээ, холбоонд гарсан өдөр тутмын асуудлыг шийдвэрлэхээр хичээлийн 7, оюутны 5 байранд дуудлагаар очиж ажиллаж байна.

–          Хяналтын систем – Сүлжээнд холбогдсон 20 гаруй сервер, зангилааны болон бүрэлдэхүүн сургууль тус бүр дээр байрлах рүтэр, свич, файрвол төхөөрөмжүүд, хичээлийн болон оюутны байрууд дээр байрлах IP камеруудыг хамарсан Хяналтын системийг ажиллуулж байгаа бөгөөд тус систем нь төхөөрөмжүүдэд ямар нэгэн гэмтэл, доголдол гарах бүрт администраторт автоматаар мэйл илгээн мэдэгдэж байдаг. Ингэснээр сүлжээнд гарсан асуудлыг цаг алдалгүй мэдэх боломжийг олгож байдаг юм.

–          Шинээр үйлчилгээ авах хүсэлт гаргасан хэрэглэгчдийг тус үйлчилгээнд бүртгэж заавар, зөвлөгөө өгөх

 1. Багш ажилчдын цахим шуудангийн үйлчилгээ
 2. Оюутнуудын цахим шуудангийн үйчилгээ
 3. Softphone үйлчилгээ
 4. Тоон факсын үйлчилгээ
 5. Дотуур утас тавиулах
 6. Дотуур утасны төлбөрийн мэдээлэл харах

–          МУИС-ийн сүлжээний ачааллыг зөв зохистой ашиглахын тулд хориотой болон интернэт тоглоомын сайтуудын хандалтыг ажлын цагаар хориглох, нийтлэг ашиглагддаг үйлчилгээний портуудаас бусад портыг зөвхөн хэрэглэгчийн хүсэлтийн дагуу нээн ажиллуулах, аюулгүй байдлыг хангах үүднээс шинэчлэлт сайжруулалтыг тогтмол хийх, сургууль тус бүрийн интернэтийн урсгалын хэрэглээг үр ашигтай байлгах үүднээс тооцоо хийн тохируулах гэх мэт өдөр тутмын ажлууд хийгдсээр байна.

Сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлыг хийх хугацаанд хэрэглэгчдийн сүлжээний хэрэглээг хязгаарлахгүй байх үүднээс ажлын бус цагаар, амралтын өдрүүдэд нэмэлтээр ажиллаж байсан. Мөн хичээлийн байруудад компьютер, дотуур утас шинээр суурилуулах бүрт тооцоо гарган, сүлжээний монтажийг хийж байсан бөгөөд сургуулиуд засвар хийсний дараа монтажаа дахин шинээр хийлгэж байсан нь ажлын ачааллыг ихээхэн нэмэгдүүлж байлаа.

Зарим хэрэглэгчид сүлжээ, холбооны болон техникийн анхан шатны мэдлэггүйн улмаас сүлжээний кабель хөндийрөх, цахилгааны утас салах зэрэгт дуудлага өгч, утсаар заавар зөвлөгөө авахаас татгалзан, биечлэн очиж үзэхийг шаарддаг нь МУИС-ийн хэмжээнд ажилладаг 2 мэргэжилтний хувьд багагүй ачааллыг үүсгэж байна. МТА-ыг үүсгэн байгуулахад бүрэлдэхүүн сургууль бүрт мэдээллийн технологийн анхан шатны үйлчилгээ, компьютерийн засвар үйлчилгээг хариуцах чиг үүрэгтэй мэргэжилтэн бий болгох санал гаргасан боловч захирлуудад дэмжигдээгүйн улмаас одоогоор МТС, ЭЗС-аас бусад бүрэлдэхүүний сургуулиадад мэдээллийн технологийн мэргэжилтэн байхгүй тул манай албаны мэргэжилтнүүд бүх шатны үйлчилгээг үзүүлж байна.

Сүлжээ, холбооны багаас багш ажилчдад ашиглалтын талаар анхан шатны заавар зөвлөгөө өгөх сургалт семинарыг зохион байгуулах боломжтойг бүрэлдэхүүний сургуулиудын удирдлагуудад мэдэгдсэн бөгөөд хүсэлтийн дагуу зөвхөн 2 сургуульд семинар явуулаад байна. Ирэх хичээлийн жилд бүх сургуульд дээрх семинарыг зохион байгуулах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.

Б. Мэдээллийн системийн багийн тайлан

2011-2012 оны хичээлийн жилд манай баг “SISI” болон бусад системийг бүрэлдэхүүний сургуулиудын бакалавр, магистрын түвшний сургалтуудад бүрэн нэвтрүүлэх, шаардлагатай нэмэлт сайжруулалтуудыг гүйцэтгэх, бусад алба хэлтсүүдийн захиалгат системүүдийг хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх зорилготой ажиллалаа. Хэрэглэгчдийг дэмжих, өмнө нь нэвтрүүлсэн системүүдэд шаардлагатай өөрчлөлт шинэчлэлтүүдийг оруулах, шинэ боломж нэмэх чиглэлээр ихээхэн ажлууд хийгдсэн.

Хэрэглэгчдийг дэмжих чиглэлээр.

Хэрэглэгчдийг дэмжих чиглэлээр тэдэнд тулгарсан бэрхшээлийг шийдвэрлэх, шаардлагатай асуултанд хариу өгөхдөө утас, имэйл, мессенжерээр харилцаж, гарын авлага бичих, сургалт, семинаруудыг зохион байгуулан  ажиллалаа.

Бүртгэл мэдээллийн SISI системийг өмнөх жилүүдэд нэвтрүүлсэн 13 бүрэлдэхүүний сургуулийн нийт багш ажилтан, оюутнуудад системд ажиллах, ашиглах зөвлөгөөг өгөх, шаардлагатай үйлчилгээг үзүүлэхээс гадна энэ жил шинээр Улаанбаатар, Завхан сургуульд нэвтрүүллээ.  Системийн хэрэглэгчдийг ерөнхийд нь багцлан тэднийг дэмжих чиглэлээр ямар ажлууд хийснээ товч танилцуулъя.

 • Бүрэлдэхүүний сургуулиудын сургалтын албаны диспетчер, зааварлагч нартай ажиллах-Хичээлийн жилийн календарчилсан төлөвлөгөөний дагуу сургалтын бүхий үе шатуудад системд ажиллах зааварчилгааг утсаар болон цахим хэлбэрээр өгч ажилласан бөгөөд элсэлт, төгсөлт, хичээл сонголт, сургууль хоорондын багц цагийн тооцоо гэх мэт онцгой үеүдэд сургалт семинарыг  бакалаврын сургалтын албатай хамтран зохион байгуулсан.
 • Багш нартай ажиллах-МХСС, НШУС, ХХИС, ЭЗС, ХС, УС, Завхан сургууль, Биеийн тамирын тэнхим, Байгаль эх лицей сургуулийн бүх багш нарт системийг танилцуулах, сурталчилах,  зааварчилгаа өгөх зорилгоор 9 удаагийн семинарийг зохион байгуулсан.
  • Оюутнуудад зөвлөгөө өгөх- Системээр хэрхэн хичээлд бүртгүүлэх, хичээлийн хуваарь, сургалтын төлөвлөгөөтэй хэрхэн танилцах, бакалаврын сургалтын журмыг  танилцуулах зорилгоор  ХХИС-ийн 800 гаруй оюутнуудад-4,  МХСС-ийн I, II түвшний 600 гаруй оюутанд -2,  НШУС-ийн -300 гаруй оюутанд-1, ГХСС-ийн  400 гаруй оюутанд-1, ХС-ийн 250 оюутанд- 1 удаагийн  нийт 9 семинар, лекцийг 2400 гаруй оюутныг хамруулан зохион байгуулсан бөгөөд оюутнуудад тулгарч байгаа асуудал, гарц, анхаарвал зохих асуудлын талаар бүрэлдэхүүн сургуулийн сургалтын алба, тэнхим, багш нарт нь уламжилсан. Жишээ нь: Багш системд оюутны дүнг дүрэм журмын дагуу цагт нь оруулаагүй, алдаатай оруулснаас шалтгаалан залгамж хичээлд бүртгүүлэх боломжгүй болох гэх мэт асуудал гардаг.
  • Алба хэлтсүүдтэй ажиллах-Магистр,  докторын болон бакалаврын сургалтын албадуудад үнэлгээ, хяналт хийхэд шаардлагатай тайлан, мэдээллийг тогтмол бэлтгэн, илтгэж байсан бөгөөд ялангуяа бакалаврын сургалтын албаны дарга нарын 7 хоног бүрийн хуралд сургуулиудын систем ашиглаж буй байдал,  бакалаврын сургалтын журмыг системтэй уялдуулах тал дээр тулгарч байгаа асуудал зэргээр мэдээ тайлан бэлтгэн оролцож байсан.
  • Захиргаа, хяналт үнэлгээний алба, Оюутанд үйлчлэх төвд  оюутан, багшийн цахим үнэмлэх хэвлэх програмыг ашиглах зөвлөгөө өгч ажилласан.
  • Элсэгч,  бүртгүүлэгч нартай ажиллах

Бакалавр, магистр,  докторын өдөр, орой,  эчнээ, бүх  шатны элсэлтийн бүртгэлүүд болон багш сонгон шалгаруулалт онлайн хэлбэрт шилжсэн учир бид эдгээр элсэгч,  бүртгүүлэгч нарт бүртгүүлэх зөвлөгөө зааварчилгаа өгч ажилласан бөгөөд  ялангуяа онлайн төлбөр тооцоон дээр гүйлгээ хийж буй банкны гүйлгээний систем, хэрэглэгчийн карт, үлдэгдэл зэргээс шалтгаалсан маш олон асуулт, лавлагаанд утсаар зөвлөгөө өгч ажилласан.

Ерөнхийд нь өнгөрсөн жилд бид хэрэглэгчддийг дэмжих ажлын хүрээнд SISI системийг сурталчилах, нэгж багш, оюутнуудтай уулзах, тэдэнд тулгарч байгаа асуудлыг  тодорхойлох, системд тэдний шаардлагыг тусгах чиглэлээр илүү ажилласан бөгөөд багш ажилтнууд, оюутнуудтай уулзах семинарыг зохион байгуулахад бүрэлдэхүүний сургуулиудын сургалтын алба,  захиргаа хамтран ажилласан.

Мөн МУИС-ийн Хэлэлцүүлгээр дамжуулан хэрэглэгчдэд хариулт, зөвөлгөө өгч ажиллаж байна.

Шинээр хийгдсэн ажлууд 

Өнгөрсөн хичээлийн жилд шинээр дараах системүүдийг шинээр хөгжүүлэн, нэвтрүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.

 1. Багш сонгон шалгаруулалтын систем (http://recruitment.num.edu.mn/) Энэхүү систем нь МУИС-д багш сонгон шалгарууулж авах ажлыг зохион байгуулахад зориулагдсан ба сонгон шалгаруулалтанд оролцох хүсэлтэй иргэд нь бүртгүүлэх, бүртгэлийн хураамж төлөх, шалгалт авах чиглэл, дүгнэх журам, шалгалтыг зохион байгуулах газрын хаяг, хугацаа, дүн зэрэг мэдээлэлтэй танилцах боломжтой. МУИС-ийн сонгон шалгаруулалтын комисс нь сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагааны бүхий л явцад энэхүү системээр бүртгүүлэгчтэй харилцах боломжтой. Сонгон шалгаруулалтын шалгалтын дүн оруулах явцыг хянах, оролцогчид шалгалтын дүнгээ системд нэвтэрч үзэх боломжтой. Шалгаруулалтад оролцогчидод мэдээллийг шуурхай хүргэх үүднээс шалгаруулалтын дүн орсон эсэх, шалгаруулалтад тэнцсэн эсэх мэдээллийг автоматаар емайл хаяг руу нь илгээх боломж нэмж оруулсан.  Одоогоор салбар сургуулиудад шаардлагатай багшийн гурван удаагийн сонгон шалгаруулалтаар 300 гаруй оролцогчийг цахим хэлбэрээр бүртгэсэн байна.
 2. Гадаад гэрээ, хэлэлцээрийн цахим бүртгэлийн систем  Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны албаны захиалгаар энэхүү системийг хөгжүүлэн нэвтрүүлсэн бөгөөд МУИС болон гадаадын байгууллага, их дээд сургуулиуд хооронд байгуулсан гэрээ хэлэлцээрийг цахим байдлаар архивласнаар гэрээ хэлэлцээрийг бүртгэгдсэн огноо, хамтарч оролцсон байгууллага, улс орон, тив зэргээр хайж шүүлт хийх, холбогдох төрөл бүрийн тайлан үзэх боломжтой болсон.  Цаашид бүртгэгдсэн гэрээ хэлэлцээрийг олон нийтэд хандах эрх харгалзан нээлттэй болгох, хугацаа нь дуусах дөхөж байгаа гэрээ хэлэлцээрийг мэддэгдэх, автоматаар емайл илгээх зэргээр өргөтгөх боломжтой.
 3. 3. Дүрэм журмын цахим эмхэтгэл Захиргаа хяналт, үнэлгээний албаны захиалгаар энэхүү системийг хөгжүүлсэн бөгөөд МУИС -д нийтээр дагаж мөрдөх дүрэм журмыг олон нийтэд хүртээмжтэй байхаар веб сайтад нэгтгэн оруулах боломжтойгоор хийсэн.  Дүрэм журмыг сургалттай холбоотой, багш сонгон шалгаруулалтай холбоотой, оюутан, багш, захиргааны ажилтанд хамаатай зэргээр ангилсан бөгөөд олон төрлөөр хайх, хэрэгцээт дүрэм журмыг бусад мэдээллийн системд өргөтгөл байдлаар ашиглах боломжтой. Тухайн дүрэм журмыг хэрэгжиж байсан цаг үе бүрээр хувилбар болгон хадгалах ба MS-word, PDF хувилбараар татан авч хэрэглэх боломжтой.   
 4. 4. Төгсөлтийн бичиг баримт хэвлэх систем

Төгсөлтийн бичиг баримтын системийг өмнөх жилүүдэд хөгжүүлэн, хэрэглэгчид ашиглаж байсан боловч БСШУЯ-ны шаардлагын дагуу төгсөлтийн бичиг баримтын  бүх загваруудыг шинэчлэх, крилл, уйгаржин, англи хэлээр хэвлэх боломжийг тусгах, бүрэн веб хандалттай болгох зэргээр шинээр хөгжүүлсэн. Төгсөлтийн бичиг баримтын хуудас бүр дээр бар код хэвлэх боломжийг системд тусгаж өгснөөр ажил олгогч болон бусад байгууллагууд бар кодны тусламжтайгаар тухайн төгсөгчийн төгссөн нь үнэн болон голч дүн зэрэг мэдээллийг манай веб сайтнаас авах боломжтой болсон. Энэ нь бакалаврын болон магистр, докторын сургалтын албадын ажилтнуудын ажлыг маш их хөнгөвчилсөн, хуурамч дипломоос урьдчилан сэргийлсэн үр дүнтэй арга юм.

SISI систем дэх төгсөгчдийн овог нэр, регистрын дугаар, хөтөлбөр, хичээлийн нэрс, төгсөлтийн ажлын сэдэв гэх мэт шаардлагатай мэдээллүүдийг МХСС-ийн Эх бичгийн тэнхимийн багш нартай хамтран уйгаржин бичигт хөрвүүлүүлэн системд хадгалсан бөгөөд системийн хөгжүүлэлтийн явцад уйгаржин бичгийн фонт, түүний зохиогчийн эрх, технологийн маш олон хүндрэлтэй асуудлууд тулгарч байсан.  Хэрэглэгчид буюу төгсөгч, бүрэлдэхүүний болон төв сургалтын албадуудын ажилтнуудын уйгаржин бичгийн мэдлэг тааруу байсан нь бичиг баримтыг алдаагүй, үнэн зөв эсэхийг хянахад хүндрэлтэй байлаа.

Өөрчлөлт сайжруулалт

2011-2012                   оны хичээлийн жилд дараах системүүд дээр өөрчлөлт, сайжруулалтыг хийж гүйцэтгэсэн.

 1. 1. SISI системд хийгдсэн өөрчлөлт сайжруулалт
 • Бакалаврын шинэ журам батлагдсантай холбогдуулан хийсэн өөрчлөлт
 1. Бакалаврын бүх хөтөлбөрийн оюутны дүнг 5 баллын үнэлгээнээс 9 баллын үнэлгээгээнд шилжүүлэх
 2. Оюутны мэдлэг чадварыг үнэлэх хэрэглэгчдийн эрх, үүргийг  зохицуулах (жишээ нь:  R үнэлгээг зөвхөн сургалтын албан ажилтан  системд оруулах эрхтэй)
 3. Багш оюутны дүнг  оруулах, засах хугацааг шалгалтын 3 долоо хоногоор хязгаарлах
 4. Хичээл бүртгүүлэлтийн үе шатуудын эхлэх, дуусгах хугацааг автоматаар эхлүүлэх, дуусгах боломж
 5. Оюутан ерөнхий эрдмийн хичээлд МУИС- ийн аль ч хичээлийн байр, өрөө цаг, багшаа өөрөө сонгон бүртгүүлэх .. гэх мэт боломжийг тусгаж өгсөн.
 • Тайлан
 1. Сургалтын албаны ажилтнуудын ашигладаг байсан  Тrans програмыг бүрэн веб хандалттай болгон SISI системийн нэг модуль болгон хөгжүүлсэн бөгөөд ингэснээр хэрэглэгч системд ямар нэг өөрчлөлт, сайжруулалт хийгдсэн үед дахин татах, суулгах шаардлагагүйгээр тухай бүрд нь ашиглах боломж бүрдсэн.
 2. Үндэсний тэтгэлэгийн 500 мянга, 70  мянга төгрөгийг оюутан бүрд олгож эхэлсэнтэй холбогдуулан суралцагчдын  голч дүн, гэрийн хаяг, нас, хүйс зэрэг мэдээллийг системээс гаргаж авах боломжтой болсон.
 3. Нийт оюутнуудын дундаж  голч, сурлагын амжилт чанарын тайланг хүснэгт, график диаграмаар авах боломжтой
 • Нууцлал хамгаалалт

Нууцлал, хамгаалалтын асуудалд байнга анхаарал хандуулан ажилласан бөгөөд өдөр бүр системийн хэвийн үйл ажиллагааг хянахаас гадна шаардлагатай хэсгүүдэд аюулгүй байдлыг хангах үүднээс нэмэлт сайжруулалтыг хийж ирсэн.

 • Системийн мэдээллийн давхардлыг арилгах

Хэрэглэгчийн оруулсан мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж шаардлагагүй, давхардсан мэдээллийг арилгах ажлыг жилийн турш хийж ирсэн.  Жишээ нь: жил бүрийн сургалтын төлөвлөгөөний өөрчлөлтөөс шалтгаалан сургууль бүрийн хичээлийн мэдээлэл маш их давхарддаг бөгөөд энэ нь оюутнууд хичээлд бүртгүүлэх үед хүндрэл учруулдаг тул давхардсан хичээлийг арилгах, дүн зэрэг бусад мэдээллийг шилжүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэдэг.

 • Хэрэглэгчийн үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх
 1. Сургалтын төлөвлөгөөг хуулбарлах
 2. Сургалтын төлөвлөгөөний бүлэг хооронд хичээлийг зөөх боломжийг сургалтын албаны ажилтнуудад олгосноор ижил суурьтай, ойролцоо чиглэлийн хөтөлбөрүүдийн сургалтын төлөвлөгөөг системд оруулахад цаг хугацаа хэмнэх боломжтой болсон.
 3. 2. Магистр, докторын онлайн бүртгэлийн систем
  1. Бүх төрлийн бүртгэлтэй холбоотой онлайн гүйлгээ “Голомт” банкаас гадна “Хадгаламж” банкны системээр хийгддэг болсон. (Жич: Хаан банкинд МУИС-ийн данс байхгүй учир онлайн гүйлгээ оруулах боломжгүй байсан).
  2. 3. Орой, эчнээ хөтөлбөрийн бүртгэлийн систем
   1. Бүртгүүлэгч төлбөрөө онлайнаар төлөх
   2. Шалгалтын дүнг харах боломжийг тусгасан.
  3. 4. Бакалаврын өдрийн хөтөлбөрийн бүртгэлийн систем
   1. Мэргэжлийн суурь нь ижил хөтөлбөрүүдэд элсэхийг хүсэгч бүлэг хөтөлбөр сонгон элсэх боломжийг системд шинээр тусгаж өгсөн.
  4. 5. Цахим журнал
   1. Оюутны нэрсийг excel рүү гаргах боломжтой болсон.
   2. Цахим журналыг эцсийн дүн оруулах хэсэгтэй холбосон.
   3. Оюутан бүрт тэмдэглээ хийж өгсөн үүрэг даалгавраа санах боломжтой болсон.
  5. 6. Тестийн систем сайжруулалт хийгдсэн.
  6. МУИС –ийн вэб сайт – Сайтын мэдээллийн бүрдүүлэлтийг хийсэн. Цаашид шаардлагатай мэдээллийг шинэчлэх боломжийг алба хэлтэс, төвүүдэд хариуцуулж өгсөн бөгөөд SISI системийн хэрэглэгчийн эрхийг ашиглан алба хэлтсийн ажилтнууд өөрсдийн албаны шинэ мэдээлэл, дүрэм журам, зар, бүтэц бүрэлдэхүүний танилцуулга гээд бүхий л мэдээллийг оруулах боломжтой болсон.

Бусад

ЭЗС, ГХСС дээр SISI системийн хэрэгжилт болон 2012 оны бакалаврын сургалтын журмын биелэлтийг хянах ажлыг БСА, ЗХШҮА болон ЭЗС, ГХСС, МТС-ийн СА-ны ажилчидтай хамтран хийж гүйцэтгэсэн.  Ажлын хэсэг сургуулиуд дээр тус бүр 2 долоо хоногийн хугацаанд ажиллаж, системд оруулсан мэдээлэл, тулгарч байгаа асуудлууд дээр хяналт тавьж ажилласан бөгөөд тухай бүрд нь ажлын хэсгийн тайланг боловсруулан нийт сургалтын албаны ажилтнуудын нэгдсэн семинарыг зохион байгуулж тайлагнасан.

Мөн бакалаврын сургалтын шинэ журам батлагдсантай холбогдуулан бакалаврын төв сургалтын албатай хамтран бүрэлдэхүүн сургуулиудын намар, хаврын улиарлын хичээл бүртгүүлэх үйл ажиллагааг хөтлөн явуулсан бөгөөд оюутнуудын хичээлд бүртгүүлэлтийн оролцоо, үр дүн дээр анализ хийж шаардлагатай зөвлөгөө, зааварчилгааг өгч ажилласан. Мөн тус албатай хамтран нийт сургалтын албаны ажилтнуудын бүтэн өдрийн семинарыг Өвөр зайсан амралтын газар зохион байгуулсан бөгөөд семинараар SISI системийн нэвтрүүлэлт, өнөөгийн байдал, анхаарах зүйлсийг хэлэлцсэн бөгөөд холбогдох илтгэлүүдийг бэлтгэн тавьсан.

Хүүхдийн баярыг тохиолдуулан захиргааны багш, ажилтнуудын хүүхдүүдэд бэлэг өгөх ажлыг зохион байгуулсан бөгөөд  үнийн санал цуглуулах, тушаал бэлдэх, тайлан гаргах гэх мэт шаадлагатай ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн.

Дүгнэлт

Өнгөрсөн хичээлийн жилд МУИС-д шинээр нэмэгдсэн Улаанбаатар болон Худалдааны сургуулиудын сүлжээг МУИС-ийн дотоод сүлжээнд холбож, хичээлийн болон оюутны дотуур байруудыг утастай болон утасгүй сүлжээнд холбон, Интернэтийн гадаад урсгалыг 82Mbps хүртэл нэмэгдүүлж МУИС-ийн кампус сүлжээг өргөтгөх, хэрэглэгчдэд илүү өндөр хурдны найдвартай сүлжээний үйлчилгээ үзүүлэх тал дээр томоохон ажлууд хийгдлээ. Сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлыг хийх хугацаанд хэрэглэгчдийн сүлжээний хэрэглээг хязгаарлахгүй байх үүднээс ажлын бус цагаар, амралтын өдрүүдэд нэмэлтээр ажиллаж байсан.

Орхон аймаг дахь салбар сургуулиас МУИС-ийн кампус сүлжээнд холбогдох хүсэлт ирсэн бөгөөд энэ талаар зохих судалгаа хийгдэж байна. Мөн хичээлийн байр хоорондын холболтыг ринг топологи үүсгэн холбож байна. Ингэснээр аль нэг байр хоорондын холболтын зам тасрахад өөр замаар дамжин өнгөрөх боломжийг бүрдүүлж өгөх ба байр хоорондын урсгал 2 дахин нэмэгдэх, найдвартай холболт үүсэх нөхцлүүдийг бий болгохоор ажиллаж байна.

SISI системийн хувьд бакалаврын сургалтын шинэ дүрэм журам батлагдсантай холбоотойгоор системд өөрчлөлт, сайжруулалт хийх, системийг багш, оюутнуудад сурталчлах танилцуулах ажлуудыг түлхүү хийлээ. Бусад алба хэлтсүүдтэй хамтарч, тэдний захиалгын дагуу шинээр хэд хэдэн систем хөгжүүлэн нэвтрүүлсэн бөгөөд цаашид эдгээр системийн өөрчлөлт, сайжруулалтыг тухай бүрд нь хийж гүйцэтгэнэ. Бакалаврын сургалтын шинэ дүрэм батлагдсантай холбоотойгоор системийн хэрэглэгчид болох багш ажилтнууд, оюутнууд, сургалтын албаны ажилтуудын шинэ журмын ойлголт, мэдлэг тааруу байсан нь тэдний систем ашиглах явцад хүндрэл учруулж байсан тул журмыг танилцуулах, ойлгуулах ажлыг давхар гүйцэтгэж байсан нь  ажлын бүтээмжид сөргөөр нөлөөлж байлаа.

Төгсөлтийн бичиг баримтыг уйгаржин бичгээр гаргах боломжийг системд  тусгах хөгжүүлэлтийг гүйцэтгэхэд уйгаржин бичгийн фонт, ашиглах технологийн лиценз зэрэг асуудлаас шалтгаалан их цаг хугацаа алдсан бөгөөд бид үнэгүй технологи ашигласан, хэрэглэгчдэд хэрэглэхэд хялбар шийдлийг олохын тулд маш их судалгаа, туршилтуудыг хийсэн. Цаашид нэвтрүүлсэн системүүддээ өөрчлөлт сайжруулалт тогтмол хийж, шинэ боломжуудыг  тусгах, хэрэглэгчдийг гарын авлага бусад үйлчилгээгээр хангаж ажиллана.

ТАЙЛАН БИЧСЭН:                                      Б.ОЮУНОМИН

                                                                         Э.БУЛГАНЧИМЭГ

ХЯНАСАН:                                                     Ш.СОДБИЛЭГ

2012 оны 10 дугаар сарын 22