Хяналтын камерын бичлэг үзэх заавар

by admin

МУИС-ийн МТА-наас хичээлийн 1, 2, 3, 4, 5, 6-р байр болон Байгаль Эх ахлах сургууль, мөн оюутны 5-н байранд сүлжээ ашигласан хяналтын IP камеруудыг суурилуулж, тухайн камеруудыг  хянах мөн бичлэгийг хадгалах серверийг бэлдэж тогтвортой байдлыг ханган ажиллуулж байна. Ингэснээр интернэт сүлжээ ашиглан ямар ч газраас өөрийн мэдлийн өрөөний хонгил, ойр орчмыг үзэж, хянах боломжтой болсон бөгөөд үүний үр дүнд сургуулийн орчимд болж байгаа танхайн болон хулгайн гэмт хэргүүдийг илрүүлэхэд зохих тусламж үзүүлсээр байна.

Та бүхэнд хяналтын камерын бичлэг үзэх зааврыг хүргэж байна.

1. Internet Explorer программыг нээж ажиллуулна.

Untitled

2. Address талбарт харьяа сургуулийнхаа камерын бичлэг үзэх хаягийг бичиж өгнө.  – Хичээлийн 2-р байр  – Хичээлийн 3-р байр  – Хичээлийн 4-р байр  – Хичээлийн 5-р байр Untitled1 3. username, password асуусан талбарт өөрийн үзэх эрхтэй нэр нууц үгийг оруулна. cam_3 4. Камерын бичлэгүүдийг харахад “ActiveX Control” суусан байхыг шаардлагатай тул Install товчлуурыг дарж суулгана. cam_4 5. “ActiveX Control”-ийн ажиллагааг зөвшөөрч өгөхдөө Allow товчлуурыг дарна. cam_5 6. Интернет хөтчийн гарч ирсэн цонхны зүүн талд байрлах Live хэсгээс камерын одоогийн бичлэгүүдийг нэг нэгээр нь болон бүлэг бүлгээр нь харж болно. cam_6 7. Sequence хэсэгт камеруудыг  тодорхой хугацааны интервалтайгаар дарааллуулан нэг нэгээр нь болон бүлгээр нь харж болно. cam_7

Дээрх зурагт Group1, Group2, Group3, Group4-ийн камеруудыг 5 секундын зайтайгаар ээлжилж харагдаж байхаар тохируулсан байна.

8. Playback хэсгээс сонгосон камеруудын бичлэгийг ухраан үзэх боломжтой. Тухайн хэрэглэгчийн эрхээс шалтгаалан энэ хэсэг идэвхигүй байж болно. Ухрааж үзэх камеруудаа сонгож, go товчлуурыг дарна.

cam_8

9. Хугацаагаа сонгосны дараа бичлэгийг ухрааж, урагшлуулж, хурдлуулж, удаашруулж үзэж болно.

cam_9

Хяналтын камертай холбоотой (бичлэг ухрааж үзэх, бичлэг үзэх эрх авах гэх мэт) асуудлаар МТА-ны 1154, 1156 дугаарын утсанд хандана уу.