Мэдээллийн технологийн албаны 2013-2014 оны хичээлийн жилд хийж гүйцэтгэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө.

by admin

 

Гүйцэтгэх ажил

Үйл ажиллагаа

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Хариуцах эзэн, нөөц

Гүйцэтгэл,

үр дүн

Үнэлгээ хийх

арга зам /KPI/

1

2

3

4

5

6

Стратегийн зорилго 5. Scott Chandler Aaron Murray Jerseys Үр дүнд суурилсан удирдлагын тогтолцоог бүрдүүлж, бүтэц зохион байгуулалтыг оновчтой болгох

Зорилт 5.2 Үр дүнд суурилсан удирдлагын тогтолцоог дэмжсэн мэдээллийн технологийн орчин, төлөвлөлт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тогтолцоог бүрдүүлж, хэрэгжүүлнэ. Compra Zapatillas New Balance

Мэдээллийн технологийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд “SiSi” системийг нэвтрүүлж дуусган, мэдээллийн бусад дэд системүүдийн уялдааг хангах, техник хангамжийг нь шинэчлэх

МТАлба- “SiSi” мэдээллийн системийн хөгжүүлэлтийн баг

1

Хичээлийн хуваарийн шинэ модуль

– Тулгараад байгаа асуудлыг тодруулж, шийдлийг олох

– Багшид хичээл оноох процессыг хялбарчлах, модульд өөрчлөлт оруулах

– Хуваариудын уялдаа холбоог уях процессыг хялбарчлах

– Хуваарьгүй хичээлүүдийг шийдвэрлэх (үйлдвэрлэлийн дадлага, ангийн ажил)

– Хуваарь өөрчлөхөд санал болгодог байх (Recommendation)

2013 оны 9 сарын 17-с 10 сарын 10

Мөнхтуяа, Булганчимэг

Хичээлийн хуваарийн хэсэг шинэчлэгдэх, хэрэглэхэд хялбар болно.

2

Сургалтын шинэ төлөвлөгөөний хэсэг

Сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулах, шийдэл гаргах

Оюутныг төлөвлөгөөтэй холбох хэсэг

Хичээл сонголтын хэсэг

10 сарын 8-с 11 сарын 6

Мөнхтуяа, Булганчимэг

Оюутан олон хувилбараар сурах хэсэг цахим хэлбэрээр SiSi системд хэрэгжинэ.

 • ULTRA BOOST 2017
 • 3

  Сургалтын төлбөрийн тайлангийн хэсэг

  Төлбөр төлсөн лавлагааг системтэй холбож өгөх

  Удирдлагын хэсэг

  9 сарын 23-с 10 сарын 7

  Булганчимэг, Наранчимэг

  Санхүү ЭЗ-ийн алба, удирдлагууд төлбөр тооцоотой холбоотой тайлан харна.

  SiSi системээс төлбөр төлсөн баримт гарна. Air Jordan 2 (II)

  4

  Оюутны зарим хэсгийг гар утас болон олон броузер дэмждэг болгох

  Дүнгийн тодорхойлолт

  Төлбөрөө харах

  Сургалтын төлөвлөгөө харах

  Хичээлийн хуваарь харах

  Цахим үнэмлэх захиалах

  Төгсөх хүсэлт гаргах

  11 сарын 11-с 12 сарын 10

  Тулгаа, Багийн бүх гишүүд

  Оюутны дүнгийн тодорхойлолт, төлбөр харах, сургалтын төлөвлөгөө харах, хичээлийн хуваарь харах хэсгүүд олон броузер, утас, таблет дэмждэг болно.

  5

  Цахим үнэмлэхээр оюутны бүртгэх

  Оюутны ирцийг бүртгэх хэсэгтэй холбох (цахим журналтай)

  12 сарын 10-с 1 сарын 2

  Наранчимэг, Сэдэд, Баасансүрэн

  Олон оюутнууд суудаг ангид цахим үнэмлэхээр бүртгэдэг болно.

  6

  Гадаад оюутны бүртгэл

  Оюутныг бүртгэх хэсэг

  Хөтөлбөр сонгох хэсэг

  Холбогдох ажилтнуудын хэсэг (СА, Гадаад харилцаа)

  Хаврын улирлаас өмнө

  Оюунзул, багийн бүх гишүүд, ОҮТ, БСА, МДСА

  Гадаад оюутан бүртгүүлэх, бүртгэлийн хураамж төлөх, шалгалт авах чиглэл, дүгнэх журам, шалгалтыг зохион байгуулах газрын хаяг, хугацаа, дүн зэрэг мэдээлэл авах боломжтой байна.

  7

  Салбар сургуулиудын вэб сайтны theme бэлтгэх

  Theme-ны дизайн гаргах

  Theme-г хөгжүүлэх

  Хаврын улирлаас өмнө

  Болдмаа, Од-Эрдэнэ, Сэдэд, Баасансүрэн

  Салбар сургуулиуд нэгдсэн нэг вэб сайтны theme-тэй болно. Kansas Jayhawks

  8

  МУИС-ийн багш, ажилчдын нэрийн хуудас болон илтгэлийн template гаргах

  Нэрийн хуудас болон илтгэлийн дизайн гаргах

  Template бэлтгэх

  12 сарын 15-с өмнө

  Болдмаа

  МУИС-ийн багш ажилчид нэгдсэн нэрийн хуудас болон илтгэлийн template-тэй болно.

  9

  Багшийн А цагийн тооцоо

  Багшийн А цагийн тооцоог хичээлийн хуваариас гаргах, тооцох

  Холбогдох ажилтнуудад (СА) харагдах хэсэг

  11 сарын 25-с 12 сарын 10

  Булганчимэг

  Багш болон СА багшийн А цагийн тооцоог SiSi системээс гаргаж харах боломжтой болно.

  10

  Хэрэглэгчдэд тусламж үзүүлэх /feedback, help desk/

  Хэрэглэгчид МТАлбаны хэрэглэгчдэд туслах мэргэжилтэнтэй хялбар холбогдох хэсэг

  Хэрэглэгчдэд notification илгээх хэсэг

  12 сарын 1-с 1 сарын 31

  Тулгаа, Од-Эрдэнэ

  Хэрэглэгчдийн СиСи ашиглалтыг нэмэгдүүлэх СиСи ажилтантай холбогдох, асуудлыг хурдан шийдвэрлэдэг болно. Canotta Caratteristiche

  11

  Оюутны үлдсэн хэсгийг гар утас болон олон броузер дэмждэг болгох

  Оюутны нүүр хуудсыг Dashboard болгох

  Оюутны сургалтын прогресс

  2 сарын 1-с 4 сарын 1

  Тулгаа, багийн бүх гишүүд

  Оюутны үлдсэн хэсгүүд олон броузер, утас, таблет дэмждэг болно.

  12

  Багш нарын хэсгийг гар утас болон олон броузер дэмждэг болгох

  Ирц бүртгэл

  Хуваарь харах

  Багшийн мэдээлэл харах

  2 сарын 1-с 4 сарын 1

  Тулгаа, багийн бүх гишүүд

  Ирц бүртгэл, хуваарь харах, багшийн мэдээлэл харах хэсгүүд олон броузер, утас, таблет дэмждэг болно.

  13

  Тестийн системийг сайжруулах, шинэчлэх

  Одоогийн байгаа тестийн системд судалгаа хийж асуудлыг тодруулах

  Томъёо оруулдаг хэсгийг шинэчлэн сайжруулах

  Олон талт хариултыг дэмждэг болгох

  4 сарын 1-с 6 сарын 1

  Багийн бүх гишүүд

  Онлайн тестийн системд томъёо оруулах болон олон талт хариулт дэмждэг болно.

  14

  Хэрэглэгчийн ажил үүрэгт тохирсон тайлан мэдээллээр хангах

  Багшийн хэсэг

  Тэнхмийн эрхлэгчийн хэсэг

  Удирдах албан тушаалтныг мэдээллээр хангах хэсэг

  6 сарын 1-с 8 сарын 1

  Булганчимэг, Наранчимэг, Адъяатөмөр, Сэдэд

  Багш нар, тэнхмийн эрхлэгч, удирдах албан тушаалтан статистик мэдээ, тайлан харах боломжтой болно. nike air max pas cher

  15

  Багш нарын Б цаг тооцох

  Б цаг тооцох процедурыг судлах, системд хэрхэн шийдэх шийдэл гаргах

  Б цаг тооцох хэсгийг хийх

  6 сарын 1-с 8 сарын 31

  Наранчимэг, Бүх гишүүд

  Б цагийн тооцоог SiSi систем ашиглан тооцдог болно.

  16

  SiSi Drive

  Нэг багшид, нэг оюутанд ноогдох өгөгдлийн хязгаарыг тогтоох, шинжилгээ хийх

  Файл upload, download хийх хэсэг

  6 сарын 1-с 8 сарын 1

  Мөнхтуяа, Бүх гишүүд

  Багш, оюутнууд SiSi системд өгөгдөл хадгалах боломжтой болно. Jordan 4 Sale (тодорхой хязгаартайгаар)

  17

  SiSi 4.0 хувилбарыг гаргах

  Интерфейсийг шинэчлэх

  Хэрэглэгчийн нүүр хуудсыг Dashboard болгох

  Системийн документацийг бэлтгэх

  Хэрэглэгчийн гарын авлагыг бэлтгэх

  Нийт жилийн турш

  Наранчимэг, Багийн бүх гишүүд

  SiSi 4.0 хувилбар гарна. Amari Cooper Jersey new balance roma rome italy /cross browser/

  18

  Системийн сайжруулалт, аюулгүй байдлыг хангах

  Одоо ажиллаж буй системийн сайжруулалт

  аюулгүй байдлыг хангах

  Жилийн турш

  Багийн бүх гишүүд

  Хэрэглэгчдийн санал хүсэлтийг тусгах, сайжруулах

  19

  Гарын авлага, зөвлөгөө мэдээллээр хангах, сургалт семинар зохион байгуулах

  Хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах

  Гарын авлага, зөвлөгөө мэдээллээр хангах

  Хэрэглэгчдийн шаардлагыг хөгжүүлэлтэнд тусгах

  Жилийн турш

  Д.Оюунзул, Т.Мөнхнасан

  Утас, цахим хэлбэрээр болон биечлэн систем ашиглах заавар зөвлөгөө өгнө

  20

  E-Office судалгаа хийх

  Шинэ систем хөгжүүлэх e-office систем нэвтрүүлэх харьцуулсан судалгаа хийх

  Хөгжүүлэх боломжийг судлах

  Технологийн судалгаа хийх

  Нэвтрүүлэх /боломжтой тохиолдолд/

  Хагас жил

  Багийн бүх гишүүд

  ЗАА өдөр тутмын үйл ажиллагааны мэдээ мэдээллийг түргэн түгээх, хүлээн авах, солилцох үйл явц хөнгөвчлөгдөнө. New Balance 373 homme /туршилт/

  21

  SiSi системд мэдээ, сурталчилгаа байршуулах болон вэб хостинг үйлчилгээний журам боловсруулах, хэрэгжүүлэх

  SiSi системд мэдээ сурталчилгаа байршуулах журам болон гэрээний драфт боловсруулах, батлуулах, хэрэгжүүлэх

  Вэб хостинг үйлчилгээний журам боловсруулах, батлуулах, хэрэгжүүлэх

  2 сар

  Содбилэг, Наранчимэг, Баасансүрэн

  SiSi системээр дамжуулан мэдээ, мэдээллийн түгээлт сайжирна. Вэб хостинг үйлчилгээ болон сурталчилгаа байршуулсанаар мөнгө олох боломжтой болно. Mens Air Jordan 10

  22

  Санхүүгийн програмыг СиСи системтэй холбох

  Холболтын интерфейс, технологийн судалгаа

  Хэрэгжүүлэх

  2 сар

  Наранчимэг, Мөнхтуяа, Булганчимэг, Тулгаа

  СиСи мэдээллийн систем Санхүүгийн програмтай холбоотой ажиллана.

  23

  Хүний нөөцийн системийг СиСи системтэй холбох

  Холболтын интерфейс, технологийн судалгаа

  Хэрэгжүүлэх

  2 сар

  Наранчимэг, Мөнхтуяа, Булганчимэг

  СиСи мэдээллийн систем хүний нөөцийн системтэй холбоотой ажиллана.

  24

  Санхүүгийн хяналтын системийг СиСи системтэй холбох

  Холболтын интерфейс, технологийн судалгаа

  Хэрэгжүүлэх

  2 сар

  Наранчимэг, Мөнхтуяа, Булганчимэг, Тулгаа

  Удирдлагуудад СиСи мэдээллийн системийн эрхээр санхүүгийн хяналтын систем рүү хандах боломжтой болгоно. canada goose jeunesse kensington parka Asics Gel Lyte 5

  Стратегийн зорилго 6. new balance 1980 zante roma МУИС-ийг хотхоноор хөгжүүлэх бодлого, төлөвлөлтийг эрчимжүүлэх

  Зорилт 6.1Сургалт, судалгааны өнөөгийн орчинг эрс сайжруулах

  2011-2016 онд Мэдээллийн технологийг хөгжүүлэх дэд хөтөлбөрийн хүрээнд

  МТАлба- Сүлжээ, холбооны баг

  1

  Видео хурлын технологийн судалгаа, нэвтрүүлэх боломж

  Технологийн судалгаа

  2-р сард

  Ш.Содбилэг

  Н.Золбаяр

  Судалгаа

  Төсөвт суулгах, танилцуулах

  2

  Хичээлийн 1-р байрны хяналтын камер

  Суурилуулалт,

  Монтаж

  Серверийн тохиргоо

  2013 оны 11-р сард

  Сүлжээ холбооны баг

  Хяналтын системтэй болно

  Захирлуудад ашиглах зааврын хамт танилцуулах

  3

  Хичээлийн 6 –р байрны хяналтын камер

  Суурилуулалт,

  Монтаж

  Серверийн тохиргоо

  2013 оны 12-р сард

  Сүлжээ холбооны баг

  Хяналтын системтэй болно

  Захирлуудад ашиглах зааврын хамт танилцуулах

  4

  Сервер өрөө болон сүлжээний хяналтын дэлгэцийг суурьлуулах, тохируулах

  Суурилуулалт

  Монтаж

  Тохиргоо

  2-р сард

  Б.Одбаяр

  Хянах дэлгэц 120 тоотод байрлана

  Ажиллагааг албаны даргад танилцуулна

  5

  Хичээлийн 7, 9–р (ГГС, ХС) – утасгүй сүлжээ байгуулах

  Технологийн судлагаа

  Үнийн харьцуулалт

  Суурилуулалт

  Монтаж

  Тохиргоо

  2-р сард

  Н.Золбаяр

  Б.Одбаяр

  Утасгүй сүлжээтэй болно

  Ажиллагааг захирлуудад танилцуулж, ашиглах заавартай хүлээлгэн өгнө

  6

  Хичээлийн байрууд хооронд BGP Routing protocol – үүсгэж холбох

  Хичээлийн байр хооронд урсгалын ачааллыг нэмэлт замаар явуулж бууруулах, камерын видео урсгалаас гадна интернэт урсгал ачаалал

  3-р сард

  Ш.Содбилэг

  Н.Золбаяр

  Нөөц замтай болсноор ачаалал буурна. Todd Gurley II Үндсэн зам тасарсан үед нөөц зам ажиллана

  Ажиллагааг албаны даргад танилцуулна

  7

  Интернэтийн найдвартай ажиллагааг хангахын тулд гарц дээр нөөц холболт үүсгэх

  Интернэтрүү холбогдох замыг нөөц холболттой болгох, урсгалын ачааллыг хувааж явуулах

  2013 оны 11-р сард

  Ш.Содбилэг

  Комтел ХХК

  Нөөц замтай болсноор ачаалал буурна. GS Air Jordan 5 Үндсэн зам тасарсан үед нөөц зам ажиллана

  Ажиллагааг албаны даргад танилцуулна

  8

  Серверийн өрөөний дохиолын систем (гал, ус, цахилгааны) суурилуулах

  Суурилуулах

  Хүлээн авах

  Ажиллагааг шалгах

  Суралцах

  1-р сард

  Н.Золбаяр

  Өлзийбаатар

  Аваарын дуут дохиог гар утсаар хүлээн авах боломжтой болно

  Ажиллагааг албаны даргад танилцуулна

  9

  Захиргааны комьпютерүүдийг Microsoft license ашиглан домайноор зохион байгуулах, оруулах

  БСА-ны төсөвт суулгасан лицензийг ашиглан Захиргааны компьютерүүдийг нэгдсэн домэйнд оруулна.

  Вирус хамгаалагдана

  4-р сард

  Баг

  Нэгдсэн удирдлагад оруулж, вируснээс найдвартай хамгаалагдана

  Ажиллагааг албаны дарга, захиргааны ажилчдад танилцуулна

  10

  Microsoft update – cерверийг хэвийн ажиллагаанд оруулах

  Суулгах

  Турших

  Зарлах

  5-р сард

  Ш.Содбилэг

  Өлзийбаатар

  Интернэт ачаалал буурна

  Ажиллагааг албаны даргад танилцуулна

  11

  Reverse proxy ашиглан вэб cерверүүдийн ачааллыг бууруулах

  Судлах

  Суулгах

  Турших

  Зүгшрүүлэх

  6-р сард

  Ш.Содбилэг

  Өлзийбаатар

  Гадны халдлагаас хамгаалагдана. Virginia Tech Hokies Jerseys oakley pas cher Серверийн ачаалал буурна

  Ажиллагааг албаны даргад танилцуулна

  12

  Оюутаны 6 –р байрыг утасгүй сүлжээнд оруулах

  Суурилуулах

  Монтажлах

  Тохируулах

  Хүлээлгэн өгөх

  7-р сард

  Баг

  Ажиллагааг албаны даргад танилцуулна. Зохион байгуулагчид хүлээлгэн өгнө

  13

  Хичээлийн 8 байр (Байгаль –Лицей сургууль) өргөтгөлд сүлжээ оруулах

  Суурилуулах

  Монтажлах

  Тохируулах

  Хүлээлгэн өгөх

  7-р сард

  Баг

  Ажиллагааг албаны даргад танилцуулна. Зохион байгуулагчид хүлээлгэн өгнө

  14

  Орхон сургуульд дотуур утас оруулж, сургуулийн төв дотуур утасны серверт холбох

  Тохируулах

  Хүлээлгэн өгөх

  8-р сард

  Баг

  Дотуур утасны тарифаар яриа дамжуулах боломж

  Ажиллагааг албаны даргад танилцуулна

  15

  МУИС төв байр орон нутгийн салбар сургуулиудыг хооронд video conference хийх

  Судлах

  Турших

  Суулгах

  Зүгшрүүлэх

  Хүлээлгэн өгөх

  9-р сард

  Баг

  Алслагдсан сургуулиад захиргааны хуралд оролцох боломж

  Ажиллагааг албаны даргад танилцуулна. Ректоратод хүлээлгэн өгнө

  16

  Утасгүй сүлжээ ашиглагчийн интернэтийн хэрэглээг тоолууржуулах, лог бичих

  Судлах

  Турших

  Суулгах

  Зүгшрүүлэх

  10-р сард

  Баг

  Оюутны байруудын интернэт хэрэглээг үнэлэмжтэй болгох.

  Холбоо барих


  •   Сүлжээ холбооны хэрэглэгчдэд туслах мэргэжилтэн
  •   77307730 - 1154
  •   Мэдээллийн системийн хэрэглэгчдэд туслах мэргэжилтэн
  •   77307730 - 1153

  Мэдээлэл
  Дэлгэрэнгүй