Тоглоом, садар самуун сурталчилсан вэб сайтын хандалтыг хязгаарлаж байна

by admin

МУИС-ийн сүлжээний ачааллыг зөв зохистой ашиглахын тулд олон улсад бүртгэлтэй байдаг интернэт тоглоом болон садар самуунтай холбоотой сайтуудын хандалтыг ажлын цагаар (09:00-13:00 14:00-17:00) хориглож байна. NIKE AIR JORDAN 11

  • FREE 5.0
  • Хориотой сайтад ихэвчлэн вирус,