МУИС-ийн Орхон сургууль дээр томилолтоор ажиллаа

by Б.Оюуномин

Сүлжээ холбооны администратор Н.Золбаяр, сүлжээ холбооны хэрэглэгчдэд туслах мэргэжилтэн Б.Оюуномин нар нь 2015 оны 02 сарын 05-наас 2015 оны 02 сарын 08-ийг дуустал нийт 4 өдөр МУИС-ийн Орхон сургууль дээр томилолтоор ажиллаа.

Орхон сургуулийн хичээлийн байр нь 3 давхар бөгөөд тус байранд багш ажилчдын өрөөнүүд, хичээлийн танхимууд, лабораториуд, интернэт үйлчилгээний өрөө, хоолны болон спорт зал, серверийн өрөө мөн оюутны дотуур байр байрлаж байна.

Дотоод сүлжээний монтажийг шинэчлэн татсан бөгөөд томилолтын хугацаанд зангилаан дээр тавих Mikrotik Routerboard 1100 загварын router, давхар бүрт байрлах Cisco 2960 загварын 3 ширхэг свичийг тохируулан тавьсан. Мөн давхар бүрт 2, нийт 6-н ширхэг утасгүй сүлжээний Unifi access point төхөөрөмжийг байрлуулан хичээлийн байрыг бүхэлд нь утасгүй сүлжээгээр хангахаар тохируулан тавьсан.

Утасгүй сүлжээнд багш ажилчид тус тусын эрхээр, оюутнууд нэгдсэн нэг эрхээр орохоор зохицуулалт хийгдсэн. Цаашдаа МУИС-ийн hotspot үйлчилгээнд хамрагдан багш ажилчид, оюутнууд бүгд SISi системийн эрхээ ашиглан бүртгүүлдэг болохоор төлөвлөж байна.

Сүлжээг багш ажилчдын сүлжээ, оюутны буюу лабораториудын сүлжээ, утасгүй сүлжээ, IP камерын сүлжээ, IP утасны сүлжээ гэсэн нийт 5-н дэд сүлжээнд хуваасан. Ингэснээр сүлжээ тус бүрт хурдны зохицуулалт хийж өгөх боломж бүрдсэн.

Мөн сүлжээний урсгалын хувьд МУИС-ийн сервер, сүлжээнд 40Mbps хурдаар холбогдох, гадны сүлжээнд гэрээнд заасан хурдаар холбогдохоор менежментийг хийж өгсөн.

Орхон сургууль нь МУИС-тай Агаарын суваг компаний сүлжээг ашиглан VPN-ээр холбогдож нэг дотоод сүлжээнд байгаа мэт ажиллах боломжтой болсон нь МУИС-ийн дотуур холбоо, IP камерын системд холбогдох боломжийг бий болгосон.

Зурагт Орхон сургуулийн сүлжээний шинэчилсэн бүдүүвч зургийг үзүүллээ.

орхон сүлжээ

МУИС Орхон сургуулийн сүлжээний зураг