Цахим шууданг Microsoft Office 365 үйлчилгээнд шилжүүлэх тухай

by Б.Оюуномин

МУИС-ийн багш ажилчдын албан ёсны цахим шуудангийн хандалт, хадгалалтыг сайжруулах үүднээс Microsoft Office 365 үйлчилгээнд шилжүүлж байгаа билээ. Сервер шинэчлэгдэж байгаа хэдий ч та бүхний цахим шуудангийн хаяг, нэвтрэх нууц үг, шуудангийн хайрцагт байрлах захианууд хуучин хэвээрээ хадгалагдах болно.

Нийт хэрэглэгчдийн цахим шуудангийн хаягийг шилжүүлэхэд багагүй хугацаа зарцуулагдах тул хэсэг бүлгээр нь буюу алба хэлтэс, сургууль тэнхимээр хэсэгчлэн шилжүүлэх болсон тул та бүхэн хуваарьтай танилцна уу.

Тухайн шилжиж байгаа бүлгийн хэрэглэгчид ойролцоогоор 24 цагийн туршид цахим шуудангийн хаягтаа шууд хандах боломжгүй байх ба шилжүүлэх үйл явцад таньд хаяглагдсан шуудангууд ямар нэг саадгүй ирсээр байх болно.

Хэрэглэгч таны зүгээс урьдчилан дараах арга хэмжээг авч үйлчилгээ бүрэн шилжин жигдрэх хүртэл хүлээцтэй байж өөрийн болон бидний цаг завыг хүндэтгэнэ үү.

  • Чухал шаардлагатай архивлан авах хэрэгцээ бүхий шуудангуудыг OUTLOOK болон бусад архивлах програм, үйлчилгээг ашиглан татаж авах/архивлах.
  • Товлосон хугацаанд /заасан өдрөөс 24 цагийн өмнө болон хойно ирэх бол хамааруулж үзэж болно/ нэн яаралтай захиа хүлээн авахаар бол харилцагчиддаа урьдчилан мэдэгдэх, улмаар шаардлагатай тохиолдолд манай албанаас 1 өдөр хүртэл хугацаагаар товлосон цагийг өөрчилж болно.
  • Нууц үгийг шилжүүлэлт бүрэн дуустал солих боломжгүй байх тул шаардлагатай бол товлосон хугацаанаас урьтаж солих.

Шилжиж дууссан даруйд холбогдох алба хэлтэс, сургууль тэнхимийн төлөөлөлд утсаар болон Багш ажилчдын группээр мэдэгдэх бөгөөд цахим шууданд хандах хаяг HTTPS://PORTAL.OFFICE.COM болж өөрчлөгднө. Шилжээгүй байгаа хэрэглэгчид хуучин https://mail.num.edu.mn хаягаар хандана.

Шинэ нэвтрэх хэсгийн хэрэглэгчийн нэрийг @num.edu.mn бүхий өргөтгөл хэсгийг хамруулан бичнэ. /жич: user@num.edu.mn /

Нууц үг шилжилт эхлэхэд байсан хэвээр байна.

Шинэчилсэн цахим шуудангийн үйлчилгээнд нэвтрэх зааврыг эндээс харна уу.

Дээрхи шинэ хаяг руу одоо ч зочлон дагалдах үйлчилгээнүүдтэй танилцах боломжтой бөгөөд бүрэн шилжиж дууссаны дараа цахим шуудангийн үйлчилгээ тус хаягнаас явагдах болно. Хэрэв өөр цахим шуудангийн үйлчилгээтэй давхар холбосон бол дахин тохиргоо хийх шаардлагатай.

Та бүхэн энэхүү сайжруулалтыг дэмжин бидэнтэй хамтран ажиллана гэдэгт итгэж байна.

Нэгж Шилжүүлэх өдөр Шуудангийн хайрцгийн тоо Төлөв
1 Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль 2015/04/15 16 Шилжсэн
2 Хууль зүйн сургууль 2015/04/23-24 12 Шилжсэн
3 Бизнесийн сургууль 2015/04/24-25 14 Шилжсэн
4 Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль 2015/04/25-26 61 Шилжсэн
5 БЭЛАС, ЭБТ 2015/04/27-28 29 Шилжсэн
6 Шинжлэх ухааны сургууль – Захиргаа 2015/04/28-29 11 Шилжсэн
7 ШУС – Нийгмийн ухааны сургууль 2015/04/29-30 34 Шилжсэн
8 ШУС – БУС – Газарзүйн тэнхим, Геологи геофизикийн тэнхим, Математизийн тэнхим 2015/04/30 36 Шилжсэн
9 ШУС – БУС – Физикийн тэнхим, Химийн тэнхим, Захиргаа 2015/05/01 36 Шилжсэн
10 ШУС – БУС – Биологийн тэнхим 2015/05/02-03 55 Шилжсэн
11 ШУС – ХУС – Ази судлалын тэнхим 2015/05/04 35 Шилжсэн
12 ШУС – ХУС – Гадаад хэлний сургалтын төв 2015/04/05-06 48 Шилжсэн
13 ШУС – ХУС – Бусад 2015/04/06-07 50 Шилжсэн
14 Захиргаа – МУИС Пресс, ХСТ, ЦСТ, Захирлууд, ЗХШҮА 2015/05/08 15 Шилжсэн
15 Захиргаа – СНА, ТДС, ГХХАХ 2015/05/09 22 Шилжсэн
16 Захиргаа – СЭЗА, ЭШИХ 2015/05/10 25 Шилжсэн
17 Захиргаа – Бусад 2015/05/11 63 Шилжээгүй
18 Бусад /одоогоор идэвхигүй төлөвт байгаа/ 2015-05 1043 Шилжээгүй
Бүгд 1605