Оюутны байруудын сүлжээ тасарсан тухай

by Б.Оюуномин

Хичээлийн 5-р байрнаас оюутны 3, 4, 5-р байруудруу татсан шилэн кабельд гэмтэл гарсан тул түр хугацаанд тус оюутны байруудад сүлжээ орохгүй болохыг мэдэгдэж байна. Гэмтлийн шалтгаан болон гэмтэл гарсан газрыг тодорхойлж, түргэн хугацаанд засварлахаар мэргэжлийн байгууллагатай хамтран ажиллаж байна.

Мэдээллийн Технологийн Алба