Анхааруулга

by admin

Сургуулийн интернетийн урсгал авдаг компани техникийн завсар үйлчилгээг хийх тул 2016-10-26- ны 00:00 цагаас 2016-0-26-ний 05:00 цаг хүртлэх хугацаанд сүлжээ нийтдээ тасрахыг анхааруулж байна.