Монгол Улсын Их Сургууль

Монгол Улсын Их Сургууль нь нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөх ангийн сурагчдад зориулан элсэлтийн ерөнхий шалгалтын зөвлөмжийг бэлтгэн хүргэж байна.

ЭЕШ-ын зөвлөмж | МАТЕМАТИК

ЭЕШ-ын зөвлөмж | ФИЗИК
Тун удахгүй…
ЭЕШ-ын зөвлөмж | ХИМИ

ЭЕШ-ын зөвлөмж | БИОЛОГИ
Тун удахгүй…
ЭЕШ-ын зөвлөмж | ГАЗАРЗҮЙ
Тун удахгүй…
ЭЕШ-ын зөвлөмж | НИЙГЭМ
Тун удахгүй…
ЭЕШ-ын зөвлөмж | ТҮҮХ
Тун удахгүй…
ЭЕШ-ын зөвлөмж | МОНГОЛ ХЭЛ
Тун удахгүй…
ЭЕШ-ын зөвлөмж | АНГЛИ ХЭЛ
Тун удахгүй…
ЭЕШ-ын зөвлөмж | ОРОС ХЭЛ