МУИС-ийн албан цахим хаягт цагийн бүсийн тохиргоо хийх

by admin

1. Та хөтөч ашиглан цахим хаягруу нэвтэрч ороод outlook хэсэгрүү шилжилнэ үү!

 

 

2. Баруун дээд булангын тохиргооны хэсэгт дарна.

 

 

3. Дараахи цэс гарах бөгөөд “View all Outlook settings” холбоос дээр дарна уу!

 

 

3. “General” хэсэгт дархад  “Language and time” гэсэн цагийн бүсийн тохиргоо хийх хэсгээс “Current time zone”  нь цагийн бүс тохируулах хэсэг юм.

4. “(UTC +08:00) ulaanbaatar ” гэсэн сонголт дээр байх ёстой.