Windows10 үйлдлийн систем дээр утасгүй сүлжээнд холбогдох

by Оюунболор

Зааврыг Readme.txt file-аас уншина уу.

NUM_Wifi холбох